خانه / اخبار لبخند / مصاحبه های اختصاصی

مصاحبه های اختصاصی

مصاحبه اختصاصی لبخند با مدیرعامل ویرا الکتریک در نمایشگاه ساختمان

  وضعیت کنونی بازار و اقتصاد  را در شرایط حاضر چگونه ارزیابی می کنید ؟ در زمینه تولید و تولید کننده ها ،خوشبختانه  وضعیت بازار از رکود خارج شده است و ما شاهد بازاری پویا هستیم یعنی هر قدر ما تولید کنیم تقاضا و بازاربرای کالا ها هست و تنها …

توضیحات بیشتر »